Planteringen

På Planteringen upplever många att området är otryggt, bland annat på Wienertorget och vid centrum. Flera anser att polarisering mellan olika invandrargrupper skapar otrygghet. Människor pratar inte med varandra och har svårt att mötas. Att Ica stängt påverkar givetvis sammanhållningen för stadsdelen. Unga män och ungdomar i gäng driver omkring i stadsdelen kvällstid vilket upplevs otryggt. Narkotikaförsäljning sker öppet och flera upplever att handeln ökat.

Tallskogsleden fortfarande mörk och otrygg men där pågår ett grönstrukturprojekt med fokus trygghet.

Från dialogen:

  • Det är otryggt på Wienertorget med gäng som hänger där på kvällarna. Fritt wifi vid centrum samlar ungdomsgäng som dessutom är högljudda.
  • Narkotikahandel sker öppet.
  • Det finns en polarisering mellan olika invandrargrupper.
  • Många önskar ökad polisnärvaro.
  • Flera saknar Ica och den mittpunkt torget blir med en matvarubutik.
  • Det är mycket nedskräpning.

Åtgärder:

  • Vi kompletterar med två belysningsstolpar under 2018 längs Västra Fridhemsgatan. För Östra Fridhemsgatan tillkommer en ny belysningsstolpe.
  • Vi sätter upp nya belysningsstolpar på parkeringen på Wienertorget.
  • Vi genomför aktivitetsskapande åtgärder i delaktighets-/medskapandedialog med Planteringens ungdomsråd kring ”Läsidan” längs Tallskogsleden.
  • Vi bygger en ny lekplats i norra Triangelskogen samt sätter upp ny belysning längs Tallskogsleden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?