Råå

Ombyggnaden av Rååvägen inför snabbussarna som ska trafikera huvudgatan är klar, med ett positivt resultat. Många upplever att det finns en charm och attraktivitet kring Råås stadsmiljö som lockar boende och besökare, trots att matbutiken lagt ned.

Strandpromenaden är trevlig med upplevs mörk på kvällar och nätter. Det gör också Fregattens park, som många tycker är mörk, har otydliga stråk och där ungdomsgäng hänger som skapar otrygghet. I Fregattens park förbättrar vi under 2018 bland annat belysningen.

Från dialogen:

  • Det är för mycket trafik och för höga hastigheter på Rååvägen och mopeder buskör längs vägarna.
  • Fregattens park är mörk, men ett viktigt stråk för att nå kollektivtrafiken. Stigarna är inte naturligt dragna för kortaste väg till busshållplatsen.
  • Fregattens park har blivit ett tillhåll, främst för unga män men även äldre gubbar.

Åtgärder:

  • Vi förbättrar belysningen i Fregattens park under 2018.
  • Vi har under hösten 2017 börjat beskära buskar i Fregattens park.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?