Purple Flag: Helsingborg Central

I juli 2017 startade Purple Flag-processen för området Helsingborg Central, en naturlig fortsättning på arbetet med Purple Flag kring Maria Torg. Vi blev certifierade för vår handlingsplan för området i oktober 2018.

Purple Flag har fokus på kvällsekonomi och vad som händer på kvällen, natten och tidig morgon. I handlingsplanen beskriver vi de åtgärder vi planerar för området inom de fokusområden vi valt att arbeta med: Säkerhet, Tillgänglighet, Plats och Utbud.

Ta del av hela handlingsplanen för Helsingborg Central (pdf, 2 MB)

Exempel på det vi arbetar med just nu inom området runt Helsingborg Central:

  • Renodla ytor för restauranger och resenärer
  • Skyltning
  • Helt, rent och snyggt
  • Trafik och stadsbyggnad
  • Trygghet

Vi jobbar aktivt med dessa fokusgrupper:

  • Fastighetsägare
  • Verksamheter
  • Helsingborgs stad och myndigheter
  • Trafikverket/Skånetrafiken/Forsea
  • Helt, rent och snyggt

Karta

Området inom ovalen är primärområdet för Helsingborg Central – resecentrum.

Så har vi arbetat med Purple Flag-processen för Helsingborg Central

I september 2017 genomförde vi en workshop på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi gjorde sedan en nulägesanalys i form av en nattvandring i oktober för att se hur området förändrades mellan klockan 17.00 och 06.00. Nulägesanalysen låg till grund för en handlingsplan, som vi diskuterade på en workshop på stadsbyggnadsförvaltningen i februari 2018. Vi blev sedan certifierade för vår handlingsplan i oktober 2018.

Handlingsplanen är konkret och ett levande dokument, som följs upp och justeras under två år för att därefter utvärderas. Med utgångspunkt från resultatet och en ny nulägesanalys (nattvandring) tas en ny handlingsplan fram för de kommande två åren. Vi räknar med att bli omcertifierade för en ny handlingsplan under hösten 2020.