Purple Flag: Maria torg

I oktober 2017 fick Helsingborgs stad utmärkelsen Purple Flag för arbetet med området runt Maria torg. Torget har omvandlats till ett öppet restaurangtorg, med plats för möten, liv och rörelse. I handlingsplanen för Maria torg kan du ta del av de åtgärdsförslag som ingår i satsningen på Maria torg och kringliggande gator.

Det här har vi gjort

Vi certifierades för vår handlingsplan för arbetet i området runt Maria torg i oktober 2017.  Här är några av de åtgärdsförslag som ingår i satsningen som lett till att vi blivit en Purple Flag-certifierad stad. De är indelade i fyra områden, som till viss del går in i varandra. Vi arbetar med åtgärderna löpande under 2017-2019. Under 2019 är det sedan dags för en omcertifiering.

Du kan ta del av hela handlingsplanen här (pdf, 6,1 MB).

Säkerhet

 • Bättre belysning
 • Samarbetsprojekt mellan polisen, ordningsvakter, restauranger, nattklubbar, tillståndsmyndigheten, fastighetsägare och Helsingborgs stad
 • Norra Kyrkogatan och Södra Strandgatan görs om till ett ljust och tryggt gångstråk
 • Bra utbud av alkoholfria drycker
 • Fler farthinder för säkrare trafik

Plats

 • Bättre tillgång på soptunnor och askkoppar – det ska vara lätt att slänga rätt
 • Belysningsprogram för staden
 • Gatorna fogas vid uteserveringar och nattklubbar för att underlätta städning

Tillgänglighet

 • Tydligare skyltning
 • Översyn av markbeläggningen

Utbud

 • En mångfald av gratisevenemang på Mariakyrkans scen
 • Strävan efter att få stor spridning i utbudet vid uthyrning av lokaler

Karta över området