Purple Flag: Maria torg

Området runt Maria Torg är Helsingborgs första Purple Flag-process. Den startade i januari 2016 och i december 2019 blev vi omcertifierade för en ny handlingsplan. I samband med det utökade vi också området, för att våra olika Purple Flag-områden ska hänga ihop.

Purple Flag har fokus på kvällsekonomi och vad som händer på kvällen, natten och tidig morgon. I arbetet med omcertifieringen gick vi igenom nuläget och tog fram åtgärder efter de fokusområden vi valt att arbeta med: Säkerhet, Tillgänglighet, Plats och Utbud.

Ta del av hela handlingsplanen för Maria Torg, omcertifiering 2019 (pdf, 7,1 MB)

Besökarna ökar, brotten minskar

För att följa resultatet av arbetet följer vi bland annat hur besöksantalet och antal anmälda brott förändras. Från tiden före ombyggnaden och till och med 2018 har antalet besökare ökat och antalet anmälda brott – alla kategorier – minskat.

Exempel på det vi arbetar med just nu i området runt Maria Torg:

 • Utbildning i ansvarsfull alkoholservering (Polisen och socialförvaltningen)
 • Sälj i City – etableringsstrategi
 • Aktivering och medskapande
 • Helt, rent och snyggt
 • Trafik och stadsbyggnad

Vi jobbar aktivt med dessa fokusgrupper:

 • Fastighetsägare
 • Bostadsrättsföreningar/boende
 • Krögare
 • Helsingborgs stad och myndigheter
 • Församlingar
 • Föreningar
 • Cityföreningen
 • Helt, rent och snyggt

Karta

Området inom ovalen är primärområdet för restauranger/nattklubbar runt Maria torg.

Så har vi arbetat med Purple Flag-processen för Maria Torg

I december 2016 genomförde vi en nulägesanalys (nattvandring) för att se hur området förändrades mellan 17.00 och 06.00. Nulägesanalysen låg till grund för den första handlingsplanen, som vi diskuterade på en workshop i februari 2017 på stadsbyggnadsförvaltningen. Vi blev sedan certifierade för handlingsplanen i oktober 2017.

Handlingsplanen är ett konkret och ett levande dokument, som följs upp och justeras under två år för att därefter utvärderas. Med utgångspunkt från resultatet och en ny nulägesanalys (nattvandring) tas en ny handlingsplan fram för de kommande två åren. I december 2019 blev vi omcertifierade för en ny handlingsplan och vi utökade området med Norra Storgatan fram till Tyko Brahes Plats och området fram till Stadsparken för att våra tre Purple Flag-områden ska hänga samman.