Purple Flag: Söder

I oktober 2018, i samband med certifieringen för Helsingborg C, startade vi Purple Flag-arbetet på Söder. Det händer mycket på Söder just nu och arbetet med Purple Flag kommer att involvera flera aktörer i området. Under våren 2019 påbörjar vi arbetet med analys och handlingsplan.