Vi utvecklar Söder och Gustav Adolfs torg

Under 2020 startade Helsingborgs stad ett samarbete med Placemaking Europe som är ett nätverk för placemaking (utveckling av platser) i Europa som för samman utövare, akademi, kommunledning, verksamheter och beslutsfattare.

Vi har gjort en studie av Gustav Adolfs torg på Söder i Helsingborg. De utmaningar torget står inför att det ibland kan vara för mycket folk så att det blir trångt, en konkurrens mellan många olika verksamheter och olika åsikter om hur torget ska användas, avsaknad av gröna ytor och brist på bullerskydd från motortrafiken. Nu skapar vi dialog med användare av torget för att göra det bättre.

Tisdagen den 29 juni bjöd vi in till en sommarlunch och place game och onsdagen den 30 juni bjöd vi in barn och föräldrar för att prata om önskemål för lekplatsen inför en upprustning.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?