H+ med Oceanhamnen

Med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg göras om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer.

De nya stadsdelarna kommer att heta Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck och ska länkas ihop med centrum. I området H+ planeras också för ett blågrönt stråk som binder ihop stadsdelarna. År 2035 ska det finnas 5 000 nya bostäder här samt kontorslokaler, restauranger, service och affärer.

På H+ webbplats kan du läsa mer om stadsförnyelseprojektet H+.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?