H+ med Oceanhamnen

Med stadsförnyelseprojektet H+ ska det gamla hamn- och industriområdet i södra delen av Helsingborg göras om till nya stadsdelar med bostäder, kontor och affärer.

De nya stadsdelarna kommer att heta Oceanhamnen, Universitetsområdet, Husarområdet och Gåsebäck och ska länkas ihop med centrum. I området H+ planeras också för ett blågrönt stråk som binder ihop stadsdelarna. År 2035 ska det finnas 5 000 nya bostäder här samt kontorslokaler, restauranger, service och affärer.

På H+ webbplats kan du läsa mer om stadsförnyelseprojektet H+.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.