Bro från Knutpunkten

En bro mellan Knutpunkten och Oceanpiren är viktig för att knyta ihop nya stadsdelen Oceanhamnen med centrala Helsingborg. Den nya gång- och cykelbron ska vara klar samtidigt som de första flyttar in i området 2020.

Via bron tar det gående och cyklister från stadsdelen Oceanhamnen bara några minuter att komma till Knutpunkten. Den S-formade bron kommer att gå mellan Knutpunktens parkeringsdäck och torget på Oceanpiren. På bron kommer det att finnas utsiktsplatser.

Det är arkitektfirman Ramböll som har ritat bron. Här kan du se Rambölls förslag (pdf 3,7 MB).