Höghastighetståg

Sverige satsar på höghastighetståg. Regeringen har tillsatt en utredning som kallas Sverigeförhandlingen där det bland annat diskuteras vilken sträckning som tågen ska ha. Ett förslag förväntas komma under hösten 2017.

Helsingborg driver frågan tillsammans med Skånes övriga kommuner. På sikt kan banan förlängas norrut till Göteborg och Oslo. En fast HH-förbindelse kan också användas för vissa höghastighetståg.

Bättre och snabbare infrastruktur med höghastighetståg

Efterfrågan på snabb, tillförlitlig och miljövänlig person- och godstrafik på järnväg har ökat snabbt sedan början av 1990-talet. Men det svenska järnvägsnätet är hårt belastat på vissa sträckor och behöver byggas ut. En höghastighetsbana skulle ge större utrymme för regional tågtrafik och bättre förutsättningar för näringslivet, arbetsmarknaden och tillgängligheten till olika utbildningar.