Höghastighetståg

Regeringen har tillsatt en utredning, kallad Sverigeförhandlingen, som bland annat diskuterar vilka sträckningar eventuella höghastighetståg ska ha. 

En eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör kan också användas för vissa höghastighetståg.

Bättre och snabbare infrastruktur med höghastighetståg

Efterfrågan på snabb, tillförlitlig och miljövänlig person- och godstrafik på järnväg har ökat snabbt sedan början av 1990-talet. Men det svenska järnvägsnätet är hårt belastat på vissa sträckor och behöver byggas ut. En höghastighetsbana skulle ge större utrymme för regional tågtrafik och bättre förutsättningar för näringslivet, arbetsmarknaden och tillgängligheten till olika utbildningar.