Hotell i Norra hamnen

Området vid före detta djurkarantänen i Norra hamnen ska utvecklas. Tre arkitektkontor har var för sig tagit fram ett förslag till hur området kan se ut i framtiden.

Fastigheten heter Karantänen 1 och arkitektkontorens uppdrag har varit att ta fram förslag på hur ett hotell med tillhörande spa och restaurang kan se ut.

Företaget Backahill AB står bakom uppdraget och utvecklingen. Kommunstyrelsen beslutade i mars 2017 att godkänna ett ramavtal mellan Helsingborgs stad och Backahill AB. Avtalet reglerar processen och de kostnader som uppstår i samband med de tre arkitektkontorens uppdrag och senare när en detaljplan tas fram. I ramavtalet ingår även en option som ger Backahill rätt till ett nytt tomträttsavtal när detaljplanen har upprättats.

Tre förslag till hotell i kvarteret Karantänen

Tre arkitektkontor har nu lämnat förslag på hur området kan utvecklas. Förslagen ställs ut i Stadsbyggnadshuset, Järnvägsgatan 22, och finns här på helsingborg.se mellan den 6 oktober och den 27 oktober. Efter utställningen tar staden tillsammans med Backahill ställning till vilket av de tre förslagen som ska tas vidare.

Nästa steg i processen är att ta fram en detaljplan. Då kommer det att genomföras samråd och kommunfullmäktige ska slutligen fatta beslut om detaljplanen.

Arkitektkontorens förslag

Synpunkter på förslagen ska skickas till Magnus Ydmark.

Kontaktpersoner

Magnus Ydmark, chef för samhällsplaneringsenheten, telefon 042-10 50 78

Stina Hellman, planarkitekt, telefon 042-10 48 07