Hur använder du parken på Fredriksdal?

Hösten 2020 började vi utveckla parken på Fredriksdal med ambitionen att skapa en tryggare miljö med nya mötesplatser och ny lekplats. Därför ville vi veta hur du använder parken och hur du tycker att den kan bli bättre.

Flytta stolen efter solen hela sommaren

Från början av juni 2020 fanns det stolar och bord i parken på Fredriksdal som du fick använda och flytta runt som du ville inom parken fram till 31 augusti 2020 då vi plockade in dem igen. Det var elever från årskurs 8 på Kubikskolan, under ledning av gatukonstnären Tim Nedrup, som hjälpte oss måla och snygga till möblerna. Vi var nyfikna på hur möblerna användes och flög därför med drönare över området några gånger under sommaren för att se hur de används i parken.

Startskott för utvecklingen av parken på Fredriksdal

Detta var startskottet för utvecklingen av parken på Fredriksdal; ett samverkansprojekt där vi arbetar med trygghetsfrågor, grönstruktur och lek för att höja gröna kvaliteter, trygghet och trivsel i området.

Tack till alla er som svarade i vår enkät och gav oss önskemål om förbättringar i området. Vår målsättning är att skapa fler mötesplatser, nya planteringar, fler aktiviteter, grill- och sittplatser, bättre belysning, bättre lekplats och en offentlig toalett. Under hösten 2020 börjar våra landskapsarkitekter skissa på hur vi kan göra om parken för att skapa en tryggare och trevligare miljö. Går allt som planerat räknar vi med att bygga om i grönområdet under hösten 2021.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?