Bredbandsutbyggnaden

Det kommunägda bolaget Öresundskraft bygger bredband, ett så kallat stadsnät, med fiberkabel till både privatpersoner och företag i kommunerna Helsingborg. Höganäs, Bjuv och Åstorp.

Öresundskrafts stadsnät är ett öppet fiberoptiskt nät för internet, tv, telefoni och it-tjänster. Det finns det flera olika leverantörer av tjänsterna i nätet och kunden väljer den leverantör som passar bäst.

Öresundskraft svarar för utbyggnaden och driften av stadsnätet men innehållet står de olika tjänsteleverantörerna för.

På webbplatsen gemigfiber.se kan du se om du kan få Öresundskrafts stadsnät till din bostad.

Detta är bredband

Med bredband menas en teknik för snabb och säker datakommunikation. Öresundskrafts stadsnät är ett fiberoptiskt nät med ett brett urval av internet, tv och telefoni från olika leverantörer,