Kattarp ska växa när stationen byggs om

Kattarp ligger en mil nordost om Helsingborg längs Västkustbanan. Samhället växte fram runt den gamla kyrkbyn. När järnvägen kom blev stationssamhället större, men så småningom växte de båda samhällena ihop. Här kommer stationen att byggas om och bidra till att samhället kan växa.

Stationen flyttas västerut, vilket öppnar för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendelparkering för bilar.

Visionsbild över Kattarps station. Illustration: ABAKO Arkitektkontor.

Ombyggnad av Kattarp station

  • Utveckling av stationsmiljön.
  • Ombyggnad av plattformarna.
  • Gångväg under järnvägen vid stationen.
  • Tillgänglighetsanpassning.
  • Flytt av järnvägsspåret i sidled västerut.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.