Kattarp ska växa när stationen byggs om

Kattarp ligger en mil nordost om Helsingborg längs Västkustbanan. Samhället växte fram runt den gamla kyrkbyn. När järnvägen kom blev stationssamhället större, men så småningom växte de båda samhällena ihop. Här kommer stationen att byggas om och bidra till att samhället kan växa.

Stationen flyttas västerut, vilket öppnar för ett torg där det bland annat blir cykelparkering. På andra sidan blir det pendelparkering för bilar.

Visionsbild över Kattarps station. Illustration: ABAKO Arkitektkontor.

Ombyggnad av Kattarp station

  • Utveckling av stationsmiljön.
  • Ombyggnad av plattformarna.
  • Gångväg under järnvägen vid stationen.
  • Tillgänglighetsanpassning.
  • Flytt av järnvägsspåret i sidled västerut.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?