Stora satsningar på Mariastaden och Maria station

Maria station genomgår stora förändringar för att bland annat klara nya krav när dubbelspåret byggs ut mot Ängelholm, och i framtiden även till Helsingborg C.

Mariastaden har de senaste åren vuxit till en av stadens största stadsdelar. Här kommer flera nya kvarter att växa fram i närheten av stationen.

Den nya stationen höjs upp strax bredvid dagens station och öppnar upp för bilar och bussar under spåren som kopplar samman Mariastaden och Berga, där passagen enbart varit gång- och cykelväg. Här öppnas en ny knutpunkt, där man på ett enkelt sätt ska kunna byta mellan tåg, stadsbuss, regionbuss, cykel och bilpooler.

Hållplatser för buss kommer att finnas i direkt anslutning till perrongernas trappuppgångar och hissar.

Spåren flyttas lite åt sidan med perrongernas norra ände i höjd med ny planskild korsning vid förlängningen av Bergavägen.

Visionsbild över Maria station. Illustration: ABAKO Arkitektkontor.

Ombyggnad av Maria station

  • Dubbelspår genom stationen.
  • Flytt och breddning av befintliga spår mot Mariastaden.
  • Höjning av järnvägen cirka två meter i norra änden av stationen.
  • Två nya planskilda korsningar. En koppling för bil, kollektivtrafik, gång‐ och cykel i Bergavägens förlängning, och en ny gång- och cykelväg i den södra delen av planområdet.
  • Flytt och förlängning av perronger.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.