Ödåkra – trygg by på tio minuters pendlingsavstånd

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö.

Ödåkra station förlängs så att den kommer närmare Ödåkra centrum, där det bland annat finns handel och bibliotek.

En planskild korsning anläggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Ödåkra blir därmed ännu mer attraktivt och bostadsbyggandet planeras att öka mångdubbelt med fler bostäder i närheten av stationen.

Ombyggnad av Ödåkra station

  • Utbyggnad av dubbelspår genom hela Ödåkra.
  • Flytt och förlängning av plattformarna samt utveckling av stationsmiljön.
  • Tre nya planskilda korsningar varav två för både biltrafik, gång‐ och cykeltrafik samt en endast för gång- och cykeltrafik.
  • Förlängning av befintlig gångtunnel vid Björkavägen.
  • Bullerskydd längs järnvägen genom samhället.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?