Ödåkra – trygg by på tio minuters pendlingsavstånd

Från Ödåkra tar det tio minuter med tåg till Helsingborg, och i närheten finns större vägar som E6/E20 och E4. Många i Ödåkra pendlar till sina jobb och skolor i Helsingborg, Ängelholm och Malmö.

Ödåkra station förlängs så att den kommer närmare Ödåkra centrum, där det bland annat finns handel och bibliotek.

En planskild korsning anläggs under spåren och nya entréer till stationen öppnas. Ödåkra blir därmed ännu mer attraktivt och bostadsbyggandet planeras att öka mångdubbelt med fler bostäder i närheten av stationen.

Ombyggnad av Ödåkra station

  • Utbyggnad av dubbelspår genom hela Ödåkra.
  • Flytt och förlängning av plattformarna samt utveckling av stationsmiljön.
  • Tre nya planskilda korsningar varav två för både biltrafik, gång‐ och cykeltrafik samt en endast för gång- och cykeltrafik.
  • Förlängning av befintlig gångtunnel vid Björkavägen.
  • Bullerskydd längs järnvägen genom samhället.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.