Centrumkopplingen ska binda ihop Ödåkra

Ödåkra station ska byggas om och plankorsningar ersättas av säkrare korsningar med järnvägsbroar. Nu har Trafikverket inlett arbetet med den planskilda korsningen centrumkopplingen, som ska länka samman Ödåkras västra och östra delar.

Dubbelspårsutbyggnaden mellan Ängelholm och Maria station innebär stora förändringar i Ödåkra. Nu bygger Trafikverket bort fem plankorsningar, i och strax utanför orten, och ersätter dem med planskilda korsningar, där tågen går på järnvägsbroar över vägarna.

På Trafikverkets webbplats finns mer information om arbetet med centrumkopplingen och hur planerna för Ödåkra ser ut.

Förändringarna i Ödåkra är en del i Trafikverkets utbyggnad av Västkustbanan. Mellan åren 2020 och 2023 bygger Trafikverket ut till dubbelspår på en 24 kilometer lång sträcka mellan Ängelholm och Maria station, en viktig satsning på infrastrukturen.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?