Vagnmakarevägen i Ödåkra avstängd från 24 oktober

Från 24 oktober 2022 är Vagnmakarevägen i Ödåkra avstängd vid järnvägskorsningen. Det beror på att Trafikverket ska bygga en ny järnvägsbro över vägen som en del av utbyggnaden till dubbelspår mellan Maria station och Ängelholm. Går allt som planerat öppnas vägen igen 30 april 2023.

Det här gör Trafikverket

Den nuvarande järnvägskorsningen ska bli planskild. Det innebär att vägen ska gå under järnvägen istället för att korsa den som idag. Därför bygger Trafikverket en bro över Vagnmakarevägen. Den nya bron byggs på den östra sidan om järnvägen och kommer att skjutas på plats i anslutning till påsken 2023.

Så påverkas du

  • Vagnmakarevägen är avstängd för vid järnvägskorsningen från 24 oktober 2022 till och med 30 april 2023. Det gäller både dig som kör bil, går eller cyklar. Du får under avstängningen välja andra vägar.
  • Vid visst arbete går lastbilstransporter Vagnmakarevägen. Transporterna går både norrut och söderut på Vagnmakarevägen, och även på Skoggömmarevägen, Flöjavägen och Fleningevägen.
  • Buller och vibrationer kommer att uppstå från arbetsmaskiner och fordon, men Trafikvkerket gör vad de kan för att begränsa störningar.

Mer information om vad som händer i Ödåkra finns på Trafikverkets webbplats.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?