Bättre belysning för ökad trygghet på Norra Kyrkogatan

Under våren 2019 förbättrar vi belysningen längs Norra Kyrkogatan i centrala Helsingborg. Arbetet är en del i det vi gör för att öka tryggheten i stadsmiljön.

Det här gör vi

Vi byter ut och kompletterar med ny belysning längs Norra Kyrkogatan. Belysningen får ny design och bättre ljus.

Så påverkas du

Vi planerar att starta arbetet i slutet av februari 2019 och beräknar att det tar cirka en månad. Vi räknar inte med att du som rör dig i området ska påverkas i någon större utsträckning.