Gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten ska bli mer tillgänglig

Från måndagen den 5 oktober till fredagen den 6 november är gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten och Campus avstängd. Gång- och cykelbron ska byggas om för att bli mer tillgänglig för till exempel cyklister, fotgängare och rullstolsanvändare. Vi ska installera tre hissar, förbättra belysningen och göra platsen finare. Arbetet med platsen görs i etapper och projektet i sin helhet beräknas bli klart våren 2021.

Det här gör vi nu

I projektets första etapp förbereder vi gång- och cykelbron för de tre hissarna som ska monteras. Vi gjuter bottenplattor till hissarna och formar väggar till hissarna. Vi tar bort brons gamla beläggning och lägger ny asfalt uppe på bron.

Senare under projektet ska vi fortsätta att rusta upp bron och miljön runt omkring. Bron får utöver ny beläggning, bättre belysning och blir mer tillgänglig via de tre hissarna för till exempel gående, cyklister, rörelsehindrade och permobil-, rullator- och rullstolsanvändare.

Så här påverkas du

  • Från måndag 5 oktober till fredag 6 november är gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten avstängd för all trafik.
  • Du som till exempel går eller cyklar får ta dig runt antingen norrut via Järnvägsgatan och Terminalgatan eller söderut via Carl Krooks gata, Campustunneln och Rönnowsgatan.
  • Under arbetes gång kommer ett körfält att stängas av åt gången. Du kommer fram med bil och buss men det kan ta något längre tid.
  • Under vissa delar av projektet kan du eventuellt behöva följa hänvisningar på plats för att ta dig fram via alternativa vägar.

Karta