Gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten blir mer tillgänglig

Vi bygger om gång- och cykelbron över Malmöleden vid Tingsrätten och Campus för att göra den mer tillgänglig för till exempel cyklister, fotgängare och rullstolsanvändare. Vi installerar tre hissar, förbättrar belysningen och göra platsen finare. Arbetet med platsen görs i etapper och projektet i sin helhet beräknas bli klart våren 2021.

Det här gör vi

I projektets första etapp förberedde vi gång- och cykelbron för de tre hissarna som ska installeras. Vi har gjutit bottenplattor till hissarna och format väggarna till hissarna. Vi har även tagit bort brons gamla beläggning och lägger ny asfalt uppe på bron.

Bron är öppen för trafik men i något begränsad utsträckning eftersom vi arbetar på platsen. Under delar av arbetet ligger det gångbanegrus gjutasfalt på bron vilket kan göra den lite hal, så var försiktig på platsen.

Senare under projektet ska vi fortsätta att rusta upp bron och miljön runt omkring. Bron får utöver ny beläggning, bättre belysning och blir mer tillgänglig via de tre hissarna för till exempel gående, cyklister, rörelsehindrade och permobil-, rullator- och rullstolsanvändare.

Så här påverkas du

  • Bron är öppen för trafik men i något begränsad utsträckning eftersom vi arbetar på platsen.
  • Under delar av arbetet ligger det gångbanegrus gjutasfalt på bron vilket kan göra den lite hal, så var försiktig på platsen.
  • Under arbetes gång kommer ett körfält att stängas av åt gången. Du kommer fram med bil och buss men det kan ta något längre tid.
  • Under vissa delar av projektet kan du eventuellt behöva följa hänvisningar på plats för att ta dig fram via alternativa vägar.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — En väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor.

Öppettider

  • Måndag-onsdag 08:00-17:00
  • Torsdag 08:00-18:00
  • Fredag 08:00-17:00
Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare

Starta chatt chevron_right

Mejla

Få svar inom 24 timmar kontaktcenter@helsingborg.se

Skicka mejl chevron_right

Besök

På grund av covid-19 har vår lokal på Stortorget 17 stängt för besök

Visa karta chevron_right

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00

Ring chevron_right