Ångfärjeparken

Mellan kongresshotellet SeaU och The Tivoli har vi byggt vi en ny park med plats för både lek och evenemang. Det är en plats med utsikt över sundet, gröna ytor och vattenlek. Här finns gott om sittplatser för en lunch eller picknick men också utrymme för evenemang. Sjöfartsgudinnan är kvar på sin plats och har sällskap av Bernadottemonumentet.

Under 2020 arbetade vi med att färdigställa gatorna i det nya kvarteret Kvick. Vi började med Badhusgatan och Kungsgatan, och fortsatte därefter med Helsingörskajen, Kajpromenaden. Den sista delen innan kvarteret blev klart var att bygga en ny park.

Det är inte allt för ofta vi skapar en ny central park i Helsingborg. Vi ville därför gärna involvera Helsingborgs invånare i arbetet med att hitta ett passande namn på platsen. Från slutet av september till mitten av oktober 2020 kunde alla som ville lämna namnförslag på platsen till oss via Facebook, Instagram, mejl eller telefon via Kontaktcenter. Hundratals namnförslag skickades in och vi vill tacka alla som engagerade sig och hjälpte oss i processen att namnge platsen.

Alla namnförslag som skickades in togs till vara på och lämnades över till en jurygrupp som bestod av representanter från staden. I jurygruppen fanns stadsträdgårdsmästaren, stadsarkitekten, stadsantikvarien, en representant från lantmäteriet och en från ungdomsrådet, och de träffades sedan två gånger i slutet av 2020. De diskuterade då alla aktuella namnalternativ och enades i förslaget Ångfärjeparken med motiveringen: Namnet Ångfärjeparken kommer av Ångfärjestationen som ligger i anslutning till parken, ett stenkast från dess ursprungliga plats. Ångfärjestationen inrymmer mycket historia som verkligen anknyter till platsen. Under gårdagens möte i stadsbyggnadsnämnden togs ett formellt beslutet om att godkänna det presenterade namnförslaget.

Ångfärjeparken är en park med härlig sundsutsikt, grönska och en spännande fontän. Här kan besökare slå sig ner för en lunch eller picknick och det blir också utrymme för olika evenemang. Ångfärjeparken öppnade upp för besökare i mitten av juni 2021.

Hur vi vanligtvis namnger platser

Vi följer lantmäteriets riktlinjer och det kan se olika ut beroende på vad det är för någon typ av plats som ska namnges. Men några generella riktlinjer och principer som vi följer är:

  • Namnen ska följa vedertagna språkregler och vara lätta att uppfatta, uttala och skriva.
  • Vid namngivning efter personer, så kallade memorialnamn, ska personen i fråga vara avliden. Personen i fråga bör även ha en anknytning till platsen.
  • Namnet ska finnas kvar under lång tid och det är därför viktigt att tänka långsiktigt.
  • Vid namnsättning av nya områden är önskemålet att i första hand hitta något historiskt tema eller ett tema som är kopplat till platsen. Till exempel fåglar i Mariastaden, öar och fyrar i Rydebäck eller ko-namn på Gustavslund.

Ångfärjeparken

Gestaltning av parken vid SeaU i 3D

Vi har jobbade med gestaltningen av den nya parken i 3D-miljö och så här såghelheten ut:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?