Vad ska den nya parken vid SeaU heta?

Vad ska den nya parken vid SeaU heta?

Mellan den nya kongressanläggningen på SeaU och The Tivoli bygger vi en ny park med plats för både lek och evenemang. Det blir en plats med utsikt över sundet, gröna ytor och vattenlek. Det blir gott om sittplatser för en lunch eller picknick men också utrymme för evenemang. Sjöfartsgudinnan blir kvar på sin plats och får sällskap av Bernadottemonumentet. Går allt som planerat blir parken klar tidig sommar 2021.

Under 2020 har vi arbetat med att färdigställa gatorna i det nya kvarteret SeaU. Vi började med Badhusgatan och Kungsgatan, och fortsatte därefter med Helsingörskajen, Kajpromenaden. Den sista delen innan SeaU blir klart är att bygga en ny park.

Vad ska den nya parken heta?

Vad tycker du parken bör heta, och varför? Det är inte allt för ofta vi får möjligheten att skapa en ny central park i Helsingborg. Vi vill därför gärna involvera dig i arbetet med att hitta ett passande namn på platsen.

Från början slutet av september till mitten av oktober 2020 kunde alla som ville lämna namnförslag på platsen till oss via Facebook, Instagram, mejl eller telefon via kontaktcenter. Vi fick in hundratals namnförslag, stort tack för ert engagemang!

Vad händer med namnförslagen sen?

Alla namnförslag som vi får in sammanställs till en jury med representanter från Helsingborgs stad. Juryn har till uppgift att presentera ett namnförslag som ska upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden. Jurygruppen träffas sedan två gånger i november 2020. Då tittar juryn på namnalternativen som kommit in med målsättningen att presentera ett namnförslag på platsen i december 2020. Därefter ska namnet upp för beslut i stadsbyggnadsnämnden i början av 2021.

Hur vi vanligtvis namnger platser

Vi följer lantmäteriets riktlinjer och det kan se olika ut beroende på vad det är för någon typ av plats som ska namnges. Men några generella riktlinjer och principer som vi följer är:

  • Namnen ska följa vedertagna språkregler och vara lätta att uppfatta, uttala och skriva.
  • Vid namngivning efter personer, så kallade memorialnamn, ska personen i fråga vara avliden. Personen i fråga bör även ha en anknytning till platsen.
  • Namnet ska finnas kvar under lång tid och det är därför viktigt att tänka långsiktigt.
  • Vid namnsättning av nya områden är önskemålet att i första hand hitta något historiskt tema eller ett tema som är kopplat till platsen. Till exempel fåglar i Mariastaden, öar och fyrar i Rydebäck eller ko-namn på Gustavslund.

Gestaltning av parken vid SeaU i 3D

Vi har jobbat med gestaltningen av den nya parken i 3D-miljö och så här ser helheten ut: