Ny våtmark vid Råån för fåglarnas och fiskarnas skull

För att öka den biologiska mångfalden anlägger vi under sommaren 2021 en ny våtmark vid Råån på Råå, på andra sidan Råå hamn och i närheten av Lundåkragatan och Bältgatan. Där hoppas vi att fiskar, fåglar och andra djur kommer att trivas.

Det här gör vi

Vi gräver ur delar av den befintliga vassruggen mellan Råån och gång- och cykelvägen och gräver ut ett inlopp/utlopp från Råån (se kartan nedan). Resultatet blir en mindre damm för vadarfåglar och andra djur och dit fiskar simmar in från Råån för att yngla av sig. Vi klipper ned en del vass på vissa ställen, främst mot gång- och cykelvägen i närheten. Så småningom kommer dock så gott som hela dammen att skyddas av vassen.

Så påverkas du

Arbetet äger rum någon gång under sommaren och tar totalt cirka en eller två veckor. En av anledningarna att vi utför det här arbetet sommartid är att vi behöver ta hänsyn till vattenståndet och fisken i Råån. Vi räknar inte med att du som bor eller vistas i närheten kommer att påverkas in någon större utsträckning.

Ungefär här anlägger vi våtmarken:

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?