Åtgärder för säkrare trafik på Gustav Adolfs gata

Nu gör vi det enklare och säkrare för den som går och cyklar längs Gustav Adolfs gata. Vi gör åtgärder på två platser och går allt som planerat är vi helt klara i mitten av juni.

Det här gör vi

Vi bygger en ordentlig gång- och cykelöverfart över Gustav Adolfs gata strax norr om Sturzen-Beckers gata. Där finns idag endast en enkel övergång med refuger. Nu blir här en upphöjd överfart med vitmålade linjer så att du som går och cyklar kan passera på ett säkert sätt.

Vi gör det tydligare för dem som ska köra in och ut från hotellet och bensinstationen att de passerar en gång- och cykelväg. Genom att lägga plattor i marken istället för att, som nu, enbart asfalt. Det gör vi för att öka säkerheten för dig som går och cyklar.

Så påverkas du

Du kan passera arbetsområdena under hela tiden, även om framkomligheten är begränsad. Det gäller både dig som åker bil, cyklar och går.

Går allt som planerat är det helt klart i mitten av juni 2022.

Åtgärder för säkrare trafik

Varje år gör vi åtgärder runt om i Helsingborg för att göra det säkrare, framför allt för dig som går och cyklar. Det här är en del i det arbetet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?