Bättre belysning för ökad trygghet i Ödåkra

Från oktober och november 2018 förbättrar vi belysningen på en del av Marknadsvägen vid Väla norra och på några platser i Ödåkra. Arbetet är en del i det vi gör för att öka tryggheten i stadsmiljön.

Det här gör vi

Vi byter ut belysningen längs med gång- och cykelvägen längs en del av Marknadsvägen vid Väla norra. Den nya belysningen ger bättre ljus för framför allt den som går eller cyklar.

Vi sätter upp belysning längs gång- och cykelvägar vid Månskensgatan och Solskensgatan där det idag inte finns någon belysning.

Vi byter ut belysningen i två gång- och cykeltunnlar under Björkavägen i Ödåkra.

Så påverkas du

Vi räknar med att starta arbetet på Marknadsvägen i oktober och arbetena i Ödåkra i november. Går allt som planerat är vi klara en månad senare på respektive plats.