Bättre plats för den som går, cyklar och rider över Österleden

Från slutet av april 2022 arbetar vi med att göra gång- och cykelvägen bredare i trafikplatsen vid Fältarpsvägen över Österleden. Det gör vi för att det ska bli bättre plats för både den som går, cyklar och rider.

Det här gör vi

Det är många som använder gång- och cykelvägen över Österleden till och från Fältarpsvägen. Här ska både cyklister, gående och ryttare samsas. Därför breddar vi nu gång- och cykelvägen längs den södra delen av trafikplatsen över Österleden.

Vi bygger två upphöjda gång- och cykelöverfarter, en vid vid påfarten till och en vid avfarten från Österleden. Det gör vi för det ska bli enklare och säkrare att passera.

Så påverkas du

Du kan passera arbetsområdet under hela tiden, även om framkomligheten är begränsad. Det gäller både dig som åker bil, cyklar, går och rider.

Går allt som planerat är vi klara i slutet av juni 2022.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?