Vi har täckt över bottensediment i södra hamnen

Varvsbron

Från slutet av oktober 2022 utförde vi arbeten i södra hamnbassängen vid Oceanhamnen för att inte föroreningar i bottensedimenten skulle spridas. Förenklat gick arbetet ut på att vi täckte över botten med tre olika lager av material som hindrar farliga ämnen från att spridas till växt- och djurlivet i havet. Föroreningarna i bottensedimentet kommer från den tidigare hamn- och varvsverksamheten i området.

Det här har vi gjort

  • Vi har täckt över förorenat sediment på botten av hamnbassängen för att förhindra spridning av farliga ämnen till djur och växtlighet som lever i vattnet.
  • Arbetet var en fortsättning på en tidigare övertäckning som vi gjorde 2017 längst in i södra hamnbassängen.
  • Den här övertäckningen behövde vi genomföra efter att Varvsbron blivit klar.
  • Transporter av övertäckningsmassor skedde via färjornas uppmarschområde och delar av arbetet utfördes från en pråm i vattnet.
  • Arbetet genomfördes under dagtid, och någon helg.
  • Åtgärderna hade tillstånd från Mark- och miljödomstolen och omfattas av ett kontrollprogram.

Så gjorde vi

  • Innan arbetet startade satte vi upp en bubbelridå/bubbelgardin i vattnet som skapar bubblor genom tryckluft. Bubblorna fungerar sedan som en skyddsbarriär i vattnet eftersom de gör så att bottensedimentet sjunker och inte sprids under arbetet.
  • Först täckte vi botten med ett isolerande finkornigt material. Detta lagret var cirka 15 cm högt.
  • I mitten la vi ett filterskyddande lager för att säkerställa att det första isoleringslagret skyddes mot vattenrörelser. Detta laget var också cirka 15 centimeter.
  • Ovanpå detta la vi ett erosionsskyddande lager som består av ett lite grövre material som skyddar de båda lagren mot större vattenrörelser, till exempel orsakade av båtar. Detta lager är cirka 30 centimeter.

Karta

Den blåmarkerade ytan i kartan visar i vilken del av södra hamnen som vi arbetade vid.

Övertäckning av bottensediment
Övertäckning av bottensediment, södra hamnbassängen

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.