Vi täcker över bottensediment i södra hamnen

Varvsbron

Från slutet av oktober 2022 utför Helsingborgs stad arbeten i södra hamnbassängen vid Oceanhamnen för att inte föroreningar i bottensedimenten ska spridas. Förenklat går det ut på att vi täcker över botten med tre olika lager av material som hindrar farliga ämnen från att spridas till växt- och djurlivet i havet. Föroreningarna kommer från den tidigare hamn- och varvsverksamheten i området.

Det här gör vi

 • Vi täcker över förorenade sediment på botten av hamnbassängen för att förhindra spridning av farliga ämnen till djur och växtlighet som lever i vattnet.
 • Det är en fortsättning på en tidigare övertäckning vi gjorde 2017 längst in i södra hamnbassängen.
 • Övertäckningen vi gör nu har vi väntat med tills Varvsbron blivit klar.
 • Transporter av övertäckningsmassor sker via färjornas uppmarschområde och arbetena utförs delvis från pråm i vattnet.
 • Arbetet genomförs under dagtid, även helger.
 • Åtgärden har tillstånd från Mark- och miljödomstolen och omfattas av ett kontrollprogram.

Så funkar det

 • Innan arbetet startar sätter vi upp en bubbelridå/bubbelgardin i vattnet som skapar bubblor genom tryckluft. Bubblorna fungerar sedan som en skyddsbarriär i vattnet eftersom de gör så att bottensedimentet sjunker och inte sprids under arbetet.
 • Först täcker vi botten med ett isolerande laget som består av ett finkornigt kemiskt material. Detta lagret blir cirka 15 cm högt.
 • I mitten läggs ett filterskyddande lager för att säkerställa att det kemiska isoleringslagret skyddas mot vattenrörelser. Detta laget blir också cirka 15 centimeter.
 • Ovanpå detta läggs ett erosionsskyddande lager som består av ett lite grövre material som skyddar de båda lagren mot större vattenrörelser, till exempel orsakade av båtar. Detta lager blir cirka 30 centimeter.

Så här påverkas du

 • Du som bor, arbetar eller rör dig i området kan stundtals höra buller från arbetet. Framförallt under lastning och när vi lägger i större stenar som ska fungera som erosionsskydd i den norra delen av hamnbassängen.
 • Det är inte farligt att bada i vattnet eftersom de förhöjda värdena av föroreningar finns i bottensedimenten. Åtgärderna som vi genomför handlar främst skapa bättre förutsättningar för växt- och djurlivet i havet.
 • Arbetet beräknas att pågå från mitten av oktober 2022 fram till vintern.

Karta

Den blåmarkerade ytan i kartan visar i vilken del av södra hamnen vi täcker bottensedimenten.

Övertäckning av bottensediment
Övertäckning av bottensediment, södra hamnbassängen

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?