Vi har byggt om Brohults trafikplats för bättre framkomlighet

I maj 2021 byggde vi om en del av Brohults trafikplats för att det ska bli lättare att komma fram. Vi har breddat avfartsrampen från Ängelholmsleden och skapat ytterligare ett körfält till vänster för vänstersväng mot väg 111/Höganäs.

Det här har vi gjort

Vi har breddat avfartsrampen från Ängelholmsleden upp mot trafikplatsen. Vi har där skapat ytterligare ett körfält till vänster för vänstersväng mot väg 111/Höganäs. Vi har även bytt ut räcket vid rampen för bättre sikt för de som ska ut från trafikplatsen från rampen.

De här åtgärderna har vi gjort för att det ska vara lättare att köra ut i trafikplatsen för den som kommer från Ängelholmsleden. Det minskar risken för köer på leden och både trafiksäkerheten och framkomligheten blir bättre.

Vi har fått många synpunkter på ombyggnaden av trafikplatsen

Ombyggnationen av cirkulationsplatsen är ett gemensamt arbete mellan Helsingborgs stad och Trafikverket. Åtgärderna är framtagna i en gemensam ÅVS (åtgärdsvalsstudie) och de är nu genomförda enligt denna. Det innebär att de frågor om skyltning och målning på väg 111 som uppkom i början av sommaren är lösta och att åtgärderna nu är genomförda enligt den gemensamma planen.

Har du synpunkter kring ombyggnaden vänd dig gärna till Trafikverkets kundtjänst: https://www.trafikverket.se/tjanster/Anmal-skador-och-brister/

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?