Begränsad framkomlighet på Ängelholmsleden från 7 september

Från måndag 7 september renoverar vi en bro över en gång- och cykelvägstunnel på Ängelholmsleden. Under arbetet är framkomligheten begränsad. Arbetet beräknas vara klart 2 oktober.

Så påverkas du

  • Under arbetet är ett körfält öppet i vardera riktningen. Det innebär att framkomligheten är begränsad och att det finns risk för köer, speciellt i rusningstrafik.
  • Gång- och cykelvägen påverkas inte, utan du som går och cyklar kommer att kunna passera under hela arbetet.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt på bron över gång- och cykeltunneln under Ängelholmsleden mellan Kavalleristen och Hööks/Ica Maxi. Vi byter broräckets stänkskärmar och tätar en spricka inne i gång- och cykeltunneln.