Vi renoverar broar på Filbornavägen

Från 14 juni 2021 renoverar vi två broar på Filbornavägen. Broarna går över gång- och cykelbanor öster och väster om Skaragatan. Under arbetet är framkomligheten på Filbornavägen begränsad. Går allt som planerat är vi klara i mitten av juli.

Det här gör vi

  • Vi byter tätskikt och lägger ny asfalt.

Så påverkas du

  • Ett körfält i vardera riktningen är öppet på Filbornavägen under hela byggtiden. Framkomligheten är begränsad men det går att ta sig fram.
  • Gång- och cykeltunnlarna är öppna, så du som går och cyklar kan använda dem under hela arbetet.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?