Trafiken på Filbornavägen och Lägervägen påverkas när vi bygger bullerskydd

Sedan slutet av oktober bygger vi bullerskydd längs delar av Filbornavägen och Lägervägen. Vi bygger också om gångbanan längs en del av Lägervägens östra sida. Mellan 16 november och 11 december är Filbornavägen avstängd västerut, mot centrala Helsingborg, mellan Skaragatan och Lägervägen. Mellan 2 och 4 december är Lägervägen avstängd norrut mellan Filbornavägen och Stenkretsgatan.

Så påverkas du

Från 27 oktober är framkomligheten begränsad vid arbetsområdet. Du som går hänvisas till andra västra sidan av Lägervägen. Du som kör bil kan passera, men framkomligheten är begränsad.

Mellan 16 november (istället för 9 november som först planerats) och 11 december är Filbornavägen avstängd för dig som kör bild västerut, mot centrala Helsingborg, mellan Skaragatan och Lägervägen. Skyltar hjälper dig att hitta alternativ väg via Skaragatan och Ludvikagatan. Busstrafiken påverkas inte av arbetet utan kan passera även västerut.

Mellan 2 och 4 december är Lägervägen avstängd norrut mellan Filbornavägen och Stenkretsgatan. Skyltar hjälper dig att hitta alternativ väg via Filbornavägen, Södra Stenbocksgatan och Hävertgatan.

Går allt som planerat är arbetet klart vid årsskiftet 2020/2021.

Det här gör vi

Vi bygger bullerskyddande så kallade gabioner längs delar av Filbornavägen och Lägervägen, från cirka 100 meter öster om rondellen vid Filbornavägen och Lägervägen till strax söder om Stenkretsgatan. Bullerskydden kläs med matta av sedumväxter

Vi anlägger bullerskyddande kullar innanför gabionmurarna. Kullarna pryds med ängsväxter, bland annat för att locka bin, fjärilar och andra insekter.

Vi planterar nya träd längs Filbornavägen.

Vi bygger också om gångbanan längs Lägervägens östra sida, från Filbornavägen till strax söder om Stenkretsgatan. Gångbanan placeras innanför bullerskydden.