Trafiken på Filbornavägen och Lägervägen påverkas när vi bygger bullerskydd

Sedan slutet av oktober 2020 bygger vi bullerskydd längs delar av Filbornavägen och Lägervägen. Vi bygger också om gångbanan längs en del av Lägervägens östra sida. Filbornavägen har en tid varit avstängd västerut, men är öppen igen sedan 11 december.

Så påverkas du

Sedan slutet av oktober 2020 är framkomligheten begränsad vid arbetsområdet. Du som går hänvisas till andra västra sidan av Lägervägen. Du som kör bil kan passera, men framkomligheten är begränsad.

Under ungefär en månad, 16 november till 11 december, var Filbornavägen avstängd för dig som kör bil västerut mellan Skaragatan och Lägervägen. Vägen är nu öppen igen.

Går allt som planerat är arbetet klart vid årsskiftet 2020/2021.

Det här gör vi

Vi bygger bullerskyddande så kallade gabioner längs delar av Filbornavägen och Lägervägen, från cirka 100 meter öster om rondellen vid Filbornavägen och Lägervägen till strax söder om Stenkretsgatan. Bullerskydden kläs med matta av sedumväxter

Vi anlägger bullerskyddande kullar innanför gabionmurarna. Kullarna pryds med ängsväxter, bland annat för att locka bin, fjärilar och andra insekter.

Vi planterar nya träd längs Filbornavägen.

Vi bygger också om gångbanan längs Lägervägens östra sida, från Filbornavägen till strax söder om Stenkretsgatan. Gångbanan placeras innanför bullerskydden.