Det här gör vi i området runt bostäderna vid Sea-U

De nya bostäderna i kvarteret Kvick (vid Sea-U) blev inflyttningsklara i maj 2019. Från mitten av mars gör vi i ordning utemiljön runt det nya bostadskvarteret. Vi bygger bland annat ett nytt trädäck på Kajpromenaden, planterar träd och buskar samt sätter upp ny belysning.

Vi startade arbetet i mitten av mars 2019 och arbetar i etapper runt kvarteret. Går allt som planerat är vi helt klara i slutet av 2019.

Så påverkas du

  • Du kan hela tiden passera de olika arbetsområdena, även om framkomligheten tidvis är begränsad. Du kommer till exempel att kunna gå längs kajpromenaden hela sommaren och likaså gå och köra ut på Kvickbron under tiden vi arbetar på Brogatan.
  • Periodvis kommer du som bor och vistas i området att märka av oss mer än annars. Men vi försöker göra sådant som stör så snabbt vi kan och under dagtid.

Det här gör vi

Brogatan

Vi sätter upp ny belysning, planterar träd, anlägger parkeringsfickor samt lägger ny gatsten på hela trottoaren utanför de nya husen.

Tidplan: Mitten av mars till början av maj

Kungsgatan

Vi anlägger en ny trottoar och en parkering längs med Kungsgatans östra sida. På den västra sidan planterar vi sedan träd och buskar och sätter upp ny belysning.

Tidplan: Slutet av mars till slutet av oktober

Kajpromenaden

Längs kajpromenaden bygger vi ett nytt trädäck med sittmöbler för alla samt förbereder för uteserveringar. När trädäcket är klart sätter vi upp ny belysning längs kajkanten.

Beräknad tidplan: Slutet av september till slutet av 2019