Första etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan pågår till mitten av februari

Hela sträckan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018, men är försenad. Vi arbetar mellan Möllegränden och Stortorget ytterligare några veckor efter julhelgerna.

Förseningen beror bland annat på grund av att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet.

Vi arbetar också med belysningen i mittbarriären mellan Trädgårdsgatan och Möllegränden. Det påverkar inte vare sig dig som kör bil, går, cyklar eller åker buss.

Läs mer om vad vi gör från 10 december och hur det påverkar dig . Se även kartan nedan.