Asfaltering av Järnvägsgatan till slutet av maj

Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan går vidare. Från slutet av april till slutet av maj asfalterar vi Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Framkomligheten är begränsad och busshållplatserna vid Helsingborg C/Knutpunkten är tillfälligt flyttade. Vissa delar av arbetet gör vi nattetid.

Ombyggnaden av den första etappen av Drottninggatan och Järnvägsgatan är sedan början av 2018 i princip klar. Det sista som återstår för att färdigställa sträckan är att lägga ny asfalt. Det har vi inte kunna göra förrän nu, eftersom asfaltering kräver varmare väder.

Vi passar samtidigt på att sätta ut fler bänkar och skräpkorgar.

Vissa delar av arbetet gör vi nattetid, bland annat nätterna mellan 20-21 maj och 21-22 maj. Arbetet sker i etapper och beräknas vara helt klart 25 maj.

Så påverkas du

Biltrafikanter

Vi asfalterar Järnvägsgatan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget. Under hela arbetet är ett körfält öppet i vardera riktningen. Arbetet sker i etapper och när vi arbetar på den ena sidan av gatan leds trafiken över i den andra.

Bussresenärer

Från onsdag 2 maj är busshållplatserna vid Helsingborg C/Knutpunkten tillfälligt flyttade, både för dig som ska norrut och dig som ska söderut. Skyltar hjälper dig att hitta rätt. Ordinarie busshållplatser öppnar igen fredag 25 maj.

Boende

Vissa delar av arbetet utför vi nattetid, bland annat när vi fräser bort den gamla asfalten. Det gör vi för att trafiken ska kunna flyta på så bra det går, men arbetet hörs och riskerar att störa dig som bor i närheten. Vi planerar till exempel att arbeta nätterna mellan 20-21 maj och 21-22 maj.

Gångtrafikanter

Vi asfalterar övergångsställen nattetid. Övergångsställena är då stängda för att du som går inte ska trampa i asfaltklister eller nylagd asfalt och för att du inte ska komma för nära arbetsfordon.

Under hela arbetet finns flaggvakter på plats för att leda trafiken rätt.