Biltrafiken vid Hamntorget påverkas när vi bygger om övergångsställe

Från måndag 9 juli och cirka två veckor framåt går det inte att köra in eller ut med bil från Hamntorget vid Drottninggatan och Järnvägsgatan. Anledningen är att vi då börjar bygga om övergångsstället över torget.

Så påverkas du

  • Du kan inte köra bil in eller ut med bil från Hamntorget vid Drottninggatan och Järnvägsgatan. Trafiken till och från Hamntorget leds istället via Roskildegatan längre norrut (se kartan nedan).
  • Du som går eller cyklar kan passera området, men något väster om den ordinarie gång- och cykelbanan.
  • Går allt som planerat öppnar vi upp för biltrafiken igen i slutet av juli. Gående och cyklister påverkas under en längre tid.

Det här gör vi

  • Som en del i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan bygger vi om övergångsstället som går över Hamntorget vid Drottninggatan och Järnvägsgatan.

Läs mer om ombyggnadens andra etapp.