Första etappen klar i mitten av februari

Ombyggnadens första etapp, mellan Trädgårdsgatan och Stortorget, skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018, men är försenad. Vi arbetar mellan Möllegränden och Stortorget till mitten av februari.

Vi närmar oss slutet av den första etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och sedan mitten av december är sträckan mellan Trädgårdsgatan och Möllegränden i princip klar. Vi öppnade då gatan för trafik i båda riktningar och öppnade samtidigt busshållplatserna utanför Knutpunkten igen. (Se även kartan nedan.)

Hela sträckan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018, men är försenad. Förseningen beror bland annat på grund av att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet.

Så påverkas du till mitten av februari

  • Arbetet fortsätter ännu en tid mellan Möllegränden och Stortorget. Där är fortsatt ett körfält i vardera riktningen öppet och övergångsställen påverkas fortfarande av arbetet.
  • Vi arbetar också med belysningen i mittbarriären mellan Trädgårdsgatan och Möllegränden. Det påverkar inte vare sig dig som kör bil, går, cyklar eller åker buss i någon större utsträckning.
  • Sedan mitten av december är busshållplatserna för Helsingborg C utanför Knutpunkten är öppna igen och vi har stängt de tillfälliga busshållplatserna Skånetrafiken hänvisat till vid Stadsparken den för linje 22 vid Hamntorget.

Karta: Så påverkas du från mitten av december 2017

Det har vi gjort i den första etappen

Den första etappen i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan startade i början av maj 2017. Etappen sträcker sig mellan Trädgårdsgatan och Stortorget och beräknas vara helt klar i mitten av februari 2018.

Vi har bland annat byggt bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage vid Prästgatan för dig som går och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten. Vi har också lagt nya ledningar, bytt ut belysningen och skapat bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.