Drottninggatan/Järnvägsgatan: Ny deletapp startade 27 mars

Sedan början av januari pågår arbeten på Drottninggatans östra sida, mitt emot Sundstorget. För att hålla tidplanen för hela ombyggnaden startade vi tisdag 27 mars även upp arbetet ner mot Stortorget, trots att vi ännu inte är klara med den första deletappen. Ändringen innebär bland annat att busshållplatsen på östra sidan vid Rådhuset stängs.

Sedan början av januari arbetar vid med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Hela etappen omfattar Drottninggatan mellan Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider och vi startade vid Sundstorget på östra sidan, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan.

Nästa deletapp startade 27 mars

Deletappen vid Sundstorget är försenad, bland annat för att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet. Det besvärliga vädret har också bidragit till att vi tidvis inte kunnat arbeta i den takt vi planerat.

För att kunna hålla tidplanen för hela ombyggnaden startade vi arbetet med en ny deletapp tisdag 27 mars, trots att vi ännu inte är klara vid Sundstorget. Vi utökade då arbetsområdet söderut på Drottninggatans östra sida mellan Hästmöllegränden och Stortorget.

–  Vi hade planerat för att bli klara med de nya busshållplatserna vid Sundstorget innan vi fortsatte med andra deletapper, men eftersom det är viktigt för oss att city är tillgängligt och att trafiken ska kunna passera under hela byggtiden, ändrar vi nu ordning på ett par deletapper, säger Klas Östholm, projektledare på stadsbyggnadsförvaltningen.

Så påverkas trafikanterna

  • Rådhustorgets busshållplats på den östra sidan är stängd från tisdag 27 mars. Bussresenärer som ska norrut hänvisas till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
  • Ett körfält är öppet i vardera riktningen mellan Stortorget och Norra Strandgatan.
  • Du som cyklar kan passera arbetsområdet på cykelbanan på Drottninggatans västra sida.
  • Du som går kommer under hela arbetet att kunna passera på något av övergångsställena vid Hästmöllegränden. Övergångsstället vid Norra Strandgatan är dock avstängt tills vi är klara med arbetet där.

Läs mer om ombyggnadens andra etapp.