Etapp 1: Ombyggnad mellan Trädgårdsgatan och Stortorget

Sedan i början av maj 2017 arbetar vi med den första etappen i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Etappen sträcker sig mellan Trädgårdsgatan och Stortorget och beräknas vara helt klar i mitten av februari 2018.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage vid Prästgatan för dig som går och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten. Vi lägger också nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

Så påverkas du från 10 december

Från 10 december kan du åter kliva på och av bussen utanför Knutpunkten. Då öppnar vi busshållplatserna för Helsingborg C utanför Knutpunkten igen och stänger de tillfälliga hållplatserna vid Stadsparken den för linje 22 vid Hamntorget.

Hela sträckan mellan Trädgårdsgatan och Stortorget skulle ha varit klar till årsskiftet 2017/2018, men är försenad. Förseningen beror bland annat på grund av att vi stött på ledningar i marken som inte finns med på ritningar, vilket komplicerat arbetet.

Läs mer om hur du påverkas av ombyggnaden från 10 december 2017. Se även kartan nedan.

Karta: Så påverkas du från 10 december 2017

Så påverkas du till och med 10 december

Du som går och cyklar

Du som går kan passera arbetsområdet på båda sidorna av Järnvägsgatan, men vi rekommenderar dig att gå på den sidan av gatan där vi inte arbetar. Du kan inte cykla förbi arbetsområdet.

Övergångsställena vid Möllegränden och vid Prästgatan är öppna under arbetet, men övergångsstället vid Möllegränden är flyttat några meter norrut, till andra sidan Kungstorget. Två (av fyra) övergångsställen vid korsningen vid Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan är avstängda. Ett övergångsställe (av fyra) över Järnvägsgatan vid Stortorget är också avstängt.

Från början av juli är en mindre cykelparkering vid Knutpunkten stängd. Cyklar som efter det parkerats på platsen är flyttade till cykelparkeringen cirka 50 meter norrut. Vi hänvisar dig som cyklar till andra cykelparkeringar runt Knutpunkten.

Du som åker buss

Bussarna går sina vanliga sträckor, men busshållplatsen Knutpunkten/Helsingborg C för bussar söderut är flyttad till Trädgårdsgatan. Sedan slutet av september är även busshållplatsen för bussar norrut flyttad och du hänvisas till tillfälliga busshållplatser  På Skånetrafikens webbplats finns information om hur din resa påverkas av bygget. 

Du som åker bil

Ett körfält är öppet i vardera riktningen under hela byggtiden, så du som kör bil kan passera. Vi rekommenderar dock dig som har möjlighet att välja en annan väg. Under ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan öppnar vi tillfälligt bussfilerna på Mellersta Stenbocksgatan för biltrafik.

Trafikljusen i korsningen Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan, på Järnvägsgatan samt vid Stortorget är släckta. Vi ber dig som passerar korsningarna att ta det försiktigt och att visa hänsyn.  Högerregeln gäller och fotgängare har företräde vid övergångställen.

Mer information om hur du enklast tar dig till stan under byggtiden.

Karta: Så påverkas du till och med 10 december

En etapp indelad i fyra delar

Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider (se även kartan längre ned på sidan):

  • Maj – september Järnvägsgatans västra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden
  • Augusti – oktober: Järnvägsgatans östra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden
  • September – november: Järnvägsgatans östra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Stortorget
  • November – december: Järnvägsgatans västra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Hamntorget

Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara där.