Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Nu startar ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan

I början av maj 2017 är det byggstart för den första etappen i ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan.  I den första etappen, som ska vara klar till årsskiftet 2017/2018 arbetar vi mellan Trädgårdsgatan och Stortorget.

Det här gör vi

Vi bygger bland annat bussfiler, nya bilkörfält, tydligare och bredare cykelvägar, en upphöjd passage vid Prästgatan för dig som går och cyklar och nya fräscha busshållplatser vid Knutpunkten. Vi lägger också nya ledningar, byter ut belysningen och skapar bättre miljö för träden längs gatan.

Mer information om hela ombyggnaden, vad vi gör och varför vi gör det.

En etapp indelad i fyra delar

Den första etappen är indelad i fyra olika delar, där vi arbetar under olika tider (se även kartan längre ned på sidan):

  • Maj – augusti: Järnvägsgatans västra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden
  • Juli – oktober: Järnvägsgatans östra sida mellan Trädgårdsgatan och Kungstorget/Möllegränden
  • September – november: Järnvägsgatans östra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Stortorget
  • November – december: Järnvägsgatans västra sida mellan Kungstorget/Möllegränden och Hamntorget

Vi öppnar upp varje del successivt så snart vi är klara där.

Så påverkas du mellan maj och augusti 2017

I den första delen av etapp 1 arbetar vi på Järnvägsgatans västra sida, närmast Knutpunktens bussterminal, mellan Trädgårdsgatan och Möllegränden.

  • Själva arbetet startar i början av maj, men redan under de sista dagarna i april började vår entreprenör att etablera ett arbetsområde och bygga den tillfälliga busshållplatsen vid Stadsparken.
  • Du som går kan passera arbetsområdet på den östra sidan av Järnvägsgatan, men vi rekommenderar dig att gå på andra sidan gatan. Du kan inte cykla förbi arbetsområdet.
  • Övergångsställena vid Möllegränden och vid Prästgatan är öppna under arbetet. Däremot stängs två (av fyra) övergångsställen vid korsningen vid Järnvägsgatan och Trädgårdsgatan av.
  • Bussarna går sina vanliga sträckor, men busshållplatsen Knutpunkten/Helsingborg C för bussar söderut flyttas tillfälligt till Trädgårdsgatan. På Skånetrafikens webbplats finns information om hur din resa påverkas av bygget. 
  • Ett körfält är öppet i vardera riktningen under hela byggtiden, så du som kör bil kan passera. Vi rekommenderar dock dig som har möjlighet att välja en annan väg. Under ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan öppnar vi tillfälligt bussfilerna på Mellersta Stenbocksgatan för biltrafik.
  • Trafikljusen i korsningen Järnvägsgatan/Trädgårdsgatan samt på Järnvägsgatan är släckta. Vi ber dig som passerar korsningarna att ta det försiktigt och att visa hänsyn.  Högerregeln gäller och fotgängare har företräde vid övergångställen.

Mer information om hur du enklast tar dig till stan under byggtiden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of helsingborg.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close