Ombyggnaden utanför Rådhuset går över till Drottninggatans västra sida

Måndag 16 juli är ombyggnaden av Drottninggatans östra sida utanför Rådhuset klar, en vecka tidigare än planerat. Arbetet flyttar då över till Drottninggatans västra sida. Det gör det något enklare för dig som kör bil att passera arbetsområdet samtidigt som busshållplatsen vid Rådhuset för dig som ska söderut stängs.

Sedan januari 2018 arbetar vi med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. För närvarande arbetar vi på Drottninggatans västra sida utanför Sundstorget och på den östra sidan utanför Rådhuset. Måndag 16 juli går arbetet utanför Rådhuset över till den västra sidan.

Så påverkas du

 • Busshållplatsen vid Rådhuset är stängd för dig som ska norrut. Från måndag 16 juli är även hållplatsen för dig som ska söderut stängd. Vi hänvisar istället bussresenärer till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
 • Ett körfält är öppet i vardera riktningen vid arbetsområdena på Drottninggatan. Från måndag 16 juli leds all trafik över i det östra körfältet, från Stortorget till Sundstorget i höjd med Norra Strandgatan/Ålgränden.
 • Från måndag 9 juli och cirka två veckor framåt går det inte att köra in eller ut till Hamntorget från Drottninggatan och Järnvägsgatan. Läs mer om den delen av arbetet.
 • Du som går kommer under hela arbetet att kunna passera på något av övergångsställena vid Hästmöllegränden. Övergångsstället vid Norra Strandgatan/Ålgränden är dock avstängt tills vi är klara med arbetet där.
 • Du som cyklar kan passera arbetsområdet på cykelbanan på Drottninggatans östra sida.

Andra etappen indelad i åtta olika delar

Sedan början av januari arbetar vid med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Hela etappen omfattar Drottninggatan mellan Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider. Vi startade vid Sundstorget på östra sidan, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan.

Preliminär tidplan för etappens olika delar

Tidplanen vi arbetar efter ser för närvarande ut som nedan. Observera att tidplanen är mycket preliminär och kan komma att ändras allt eftersom vi arbetar i de olika delarna. Se den preliminära tidplanen på en karta (pdf, 768 kB).

 • Deletapp 1: Klar
 • Deletapp 2: Klart 16 juli 2018
 • Deletapp 3: Vecka 22-33
 • Deletapp 4: Vecka 28-45
 • Deletapp 6 och 8: Vecka: 32-50
 • Deletapp 5 och 7: Vecka 1-17 2019

Läs mer om ombyggnadens andra etapp.

Karta över ombyggnadens andra etapp