Färre parkeringsplatser på Hamntorget

På grund av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan kan du från slutet av augusti inte längre parkera på den del av Hamntorget som är närmast Stortorget.

Ungefär halva Hamntorgets parkering påverkas av att vi utökat arbetsområdet för ombyggnaden.

Ombyggnad i tre etapper

Ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan sker i tre etapper. Byggarbetena flyttar sig successivt längs gatan, så fort vi är klara med en sträcka gör vi den helt färdig. Etapperna överlappar också varandra. Mer information om hur vi utvecklar Drottninggatan och Järnvägsgatan finns här.