Gång- och cykelbana längs del av Järnvägsgatan stängd från tisdag 17 oktober

Från och med tisdag 17 oktober är gång- och cykelbanan stängd på västra sidan av Järnvägsgatan mellan Hamntorget och Kungstorget/Knutpunkten. Du som går eller cyklar leds förbi arbetsområdet på samma sida, närmare vattnet och hamnen.

Vi räknar med att den här delen av arbetet tar cirka fem veckor. Sedan öppnar vi gång- och cykelvägen igen.