Ombyggnaden av Drottninggatan går över till västra sidan vid Sundstorget

I slutet av maj 2018 avslutade vi ombyggnadsarbetet längs Drottninggatans östra sida, mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan, vid Sundstorget. Arbetet flyttar nu successivt över till den västra sidan av gatan.

Så påverkas du:

  • Arbetet flyttar från den östra sidan av Drottninggatan till den västra. Det betyder bland annat att restaurangerna mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan nu kan öppna sina uteserveringar.
  • Den nybyggda hållplatsen vid Sundstorget är inte öppen, utan vi hänvisar fortfarande bussresenärer som ska norrut till hållplatserna Knutpunkten (Helsingborg C) eller Konserthuset. Se Skånetrafikens webbplats eller appar för aktuell information.
  • Om allt går som planerat leder vi om trafiken vid Sundstorget måndag 11 juni, från Drottninggatans västra sida till den östra sidan.
  • Du som cyklar kan passera arbetsområdet på cykelbanan på Drottninggatans östra sida.
  • Du som går kommer under hela arbetet att kunna passera på något av övergångsställena vid Hästmöllegränden. Övergångsstället vid Norra Strandgatan/Ålgränden är dock avstängt tills vi är klara med arbetet där.

Andra etappen indelad i åtta olika delar

Sedan början av januari arbetar vid med den andra etappen av ombyggnaden av Drottninggatan och Järnvägsgatan. Hela etappen omfattar Drottninggatan mellan Stortorget i söder och en bit upp på Hälsovägen förbi S:t Jörgens plats. Etappen är indelad i åtta olika delar där vi arbetar under olika tider.Vi startade vid Sundstorget på östra sidan, längs sträckan mellan Hästmöllegränden och Norra Strandgatan.

Läs mer om ombyggnadens andra etapp.