Vi förbereder nytt läge för infarten till Helsingborg C/Knutpunkten

Arbetet inför den andra etappen av Wihlborgs ombyggnad av Knutpunkten innefattar att infarten till Knutpunkten från Järnvägsgatan med taxiangöring och avlämningszon ska flyttas norrut.

Det här gör vi

Helsingborgs stad förbereder flytten av infarten till Helsingborg C/Knutpunkten genom att justera läget för en av de belysningsstolpar som står i refugen på Järnvägsgatan. 23 januari gjuter vi ett nytt fundament i refugen för att senare kunna flytta belysningsstolpen till sitt nya permanenta läge.

Så påverkas du

Under tiden som arbetet pågår stänger vi av ett körfält i vardera riktningen. Den nya vägentrén öppnas under våren i samband med att Wihlborgs tar i anspråk torgytan för sin ombyggnad.