Cykla

Ta gärna cykeln till city under tiden vi bygger om Drottninggatan och Järnvägsgatan. Runt Knutpunkten finns cykelparkeringar där du kan låsa fast ramen på din cykel. När vi bygger om Hälsovägen tar du dig smidigast till centrala Helsingborg via Tågagatan i norr eller Nedre Långvinkelsgatan i söder.

Under stora delar av tiden då vi bygger om Hälsovägen är gång- och cykelbanan helt avstängd. Här ser du hur du då enklast tar dig till centrala Helsingborg:

Karta som visar alternativ väg för cyklister när Hälsovägen byggs om.

Se större karta.

Cykelparkering vid Knutpunkten

Cykelparkering med möjligheten att låsa fast ramen finns vid Knutpunktens södra entré, på Kungstorget utanför Knutpunkten och på parkeringsdäcket vid Knutpunkten.