Vi har byggt om för säkrare trafik och förnyat vattenledningar på Drottninggatan vid Fria bad

Mellan oktober 2019 och april 2020 har vi byggt om Drottninggatan, mellan Ehrensvärdsgatan och Petter Pihls gata. Helsingborgs stad har byggt om för att skapa säkrare trafikmiljö samtidigt som NSVA förnyat vattenledningar.

Det här har vi gjort under ombyggnaden

  • Vi har byggt om gatan så att körfälten är smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
  • Vi har skapat en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Drottninggatan, mellan Petter Pihls gata och Ehrensvärdsgatan.
  • Vi har byggt nytt övergångsställe för säkrare passager för gående och cyklister.
  • Vi har skapat några nya sittplatser i granit och satt upp ny belysning.
  • Vi har planterat nya träd och ersatt några av träden som var i dåligt skick. Vi har även skapat regnbäddar som leder regnvatten från gång- och cykelvägen ner till trädrötterna.
  • NSVA har förnyat gamla vattenledningar på sträckan och lagt separerade ledningar för dag- och spillvatten. Det minskar bland annat risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.
  • På Tågaborg har NSVA parallellt genomfört ledningsarbeten och förnyat gamla vattenledningar och lagt separerade ledningar för dag- och spillvatten. Mer information om ledningsarbetena finns på NSVA:s webbplats.