Vi bygger om för säkrare trafik och förnyar vattenledningar på Drottninggatan vid Fria bad

Helsingborgs stad bygger om Drottninggatan, mellan Ehrensvärdsgatan och Petter Pihls gata. Vi bygger om för att skapa säkrare trafikmiljö samtidigt som NSVA förnyar vattenledningarna. Arbetet startade i oktober 2019 och beräknas vara klart i januari 2020 om allt går enligt plan.

Etapp två påbörjades 25 november

Från och med måndag 25 november arbetar vi med nästa etapp i ombyggnaden av Drottninggatan vid Fria bad. Från och med då är körfältet i norrgående riktning stängt så att biltrafiken i båda riktningar kör i ett körfält reglerat med trafiksignaler. Det går alltså att köra i båda riktningar men det kan uppstå köer eftersom det bara går att köra en riktning i taget.

Det här gör vi

 • Vi bygger om gatan så att körfälten blir smalare för lägre trafikhastighet och ökad säkerhet.
 • Vi skapar en dubbelriktad, säkrare och tydligt avgränsad cykelväg längs Drottninggatan, mellan Petter Pihls gata och Ehrensvärdsgatan.
 • Vi gör ett nytt övergångsställe för säkrare passager för gående och cyklister.
 • Vi skapar några nya sittplatser i granit och sätter upp ny belysning.
 • Vi planterar nya träd och ersätter några av träden som är i dåligt skick. Vi skapar även regnbäddar som leder regnvatten från gång- och cykelvägen.
 • NSVA förnyar gamla vattenledningar på sträckan och lägger separerade ledningar för dag- och spillvatten. Det innebär bland annat att vi minskar risken för källaröversvämningar och belastningen på våra reningsverk.
 • På Tågaborg genomför NSVA parallellt ledningsarbeten där vi förnyar gamla vattenledningar och lägger separerade ledningar för dag- och spillvatten.

Mer information om ledningsarbetena finns på NSVA:s webbplats.

Så här påverkas du

 • Du som går eller cyklar kan komma fram.
 • Busslinje 8 påverkas tidvis av arbetet, se Skånetrafikens webb eller app för information.
 • Det blir begränsad framkomlighet för biltrafiken under byggtiden. Trafiken leds tidvis om via Fria bads parkering, följ hänvisningsskyltar eller välj andra vägar.
 • Ungefär hälften av parkeringsplatserna vid Fria bad är avstängda under byggtiden.
 • Parkeringsplatserna längs arbetsområdet på Drottninggatan är stängda under byggtiden.