Nu förbättrar vi sandmarkerna i Helsingborgs södra delar

I de magra sandmarkerna i området från Planteringen/Miatorp och ner till Råå finns rester av sanddyner och ljunghedar som är viktiga livsmiljöer för svampar, insekter och strandväxter. Det är unika platser som riskerar att växa igen. Därför sätter nu Helsingborgs stad in naturvårdande åtgärder för att återskapa sandblottor och strandflora i området.

Det här gör vi i tallskogar och grönområden

  • Vi skapar öppna sandytor så att insekter och strandörter ska trivas och föröka sig.
  • Vi gallrar och röjer bland träden för att få mer solljus till marken.
  • Efter gallringen lämnar vi en del grenar och stockar som många insekter, svampar och fåglar är beroende av.
  • Vi planterar blommande buskar.
  • Vi bygger Naturpunkt sandmarker på Råå ljung så att du kan lära dig mer om denna livsmiljö.
  • Vi bygger en rastplats med vindskydd i Triangelskogen.

Det här gör vi vid Knähakens parkering

  • Vi förbättrar kontakten med havet och återskapar en örtrik strandäng på delar av parkeringen och planterar strandväxter, buskar och träd.
  • Vi förbättrar parkeringen och förser den med toaletter, dusch och cykelställ.

Arbetet startade i november 2016 och beräknas vara klart senast januari 2017.

Åtgärderna genomförs med bidrag från den Lokala naturvårdssatsningen (Lona) på Naturvårdsverket.