Så påverkar ombyggnaden av Södergatsviadukten trafiken från slutet av november

Sedan mitten av oktober bygger vi om delar av Södergatsviadukten för att förbereda för HelsingborgsExpressen. Det påverkar trafiken på viadukten, Oljehamnsleden och i korsningen vid Malmöleden. Måndag 26 november utökas arbetsområdet, vilket ytterligare begränsar framkomligheten.

Så påverkas du

Sedan mitten av oktober är ett körfält avstängt på Södergatsviadukten för dig som kör norrut. Arbetet påverkar även framkomligheten för dig som ska mot Malmöleden från Oljehamnsleden, då ett körfält är avstängt precis innan och efter korsningen. Den 26 november utökar vi arbetsområdet, vilket begränsar framkomligheten ännu mer (se även kartan nedan). Välj gärna en annan väg om du har möjlighet.

Går allt som planerat är arbetet klart under andra halvan av december.

  • Södergatsviadukten är helt avstängd vid korsningen vid Malmöleden från måndag 26 november, både för dig som ska norrut och dig som ska söderut. Skyltar hjälper dig att hitta rätt väg.
  • Ett körfält i vardera riktningen på Malmöleden är avstängt från måndag 26 november, vilket begränsar framkomligheten, framförallt i rusningstrafik.
  • Du som kommer från centrala Helsingborg kan inte svänga vänster från Malmöleden ner mot Oljehamnsleden, utan leds om via Gåsebäcksrondellen. I övrigt fungerar trafiken till och från färjorna som vanligt, även om framkomligheten är begränsad.
  • Ett körfält är avstängt från Oljehamnsleden mot Malmöleden precis innan korsningen.
  • Trafikljusen i korsningen vid Södergatsviadukten och Malmöleden är avstängda från början av december.
  • Trafikljusen i korsningen vid Oljehamnsleden och Bredgatan är avstängda från början av december till mitten av december.

Det här gör vi

Arbetet på Södergatsviadukten är en del av förberedelserna för HelsingborgsExpressen på Planteringen. Läs mer om vad vi gör och hur det påverkar dig.

I samband med förberedelserna totalrenoverar vi trafiksignalerna i korsningen vid Södergatsviadukten och Malmöleden. Vi totalrenoverar även trafiksignalerna i korsningen vid Oljehamnsleden och Bredgatan.