Öppet hus på Ättekulla 23 maj

Förberedelserna för HelsingborgExpressen innebär vissa förändringar i linjetrafiken redan i augusti 2017 för dig som åker kollektivt till och från Ättekulla och Raus. Tisdag 23 maj klockan 16:30 - 19:00 har vi öppet hus där vi berättar om förändringarna och hur de påverkar dig.

För dig som åker till någon av hållplatserna Utgårdsgatan, Miklagårdsgatan, Raus Vång, Sigurd Rings gata eller Garverigatan så blir det istället linje 2 (södergående) som fortsätter från ordinarie ändhållplats Ättekulla till Kattegattsgatan. Det innebär också att Kattegattsgatan blir starthållplats för linje 2 (norrgående).

Öppet hus tisdag 23 maj

Välkommen till öppet hus där vi berättar om HelsingborgExpressen och hur förändringarna påverkar dig. På plats finns representanter från Helsingborgs stad och Skånetrafiken för att svara på frågor.

  • Tid: Tisdag 23 maj klockan 16:30 – 19:00
  • Plats: Samlingslokalen på Ättekullagatan 6 (Ärtlokalen)