Hur reser du i din vardag?

Här kunde du som har fått en inbjudan att delta i vår enkät om resvanor svara på några frågor om hur du reser och vad du tycker om trafiken nära dig. Undersökningen avslutades 20 april 2017.

Vi har genomfört undersökningen i samarbete med Lunds universitet. Vi kommer att använda resultat från den till att utveckla och förbättra trafiken i Helsingborg.

Vår jury har utsett tio vinnare av de hundratals personer som har svarat på enkäten. De får två biobiljetter var per post.

Vi utvecklar trafiken nära dig

Helsingborg växer och år 2035 ska vi vara 175 000 invånare. Det innebär att vi blir fler som går och reser med buss, bil och cykel. Helsingborgs stad utvecklar trafikmiljön i ständig takt för att bemöta olika behov och vi satsar stort på att öka resandet med kollektivtrafiken.

HelsingborgExpressen är en satsning på spårvagnsliknande bussar med hög kapacitet på Helsingborgs största stadsbusslinje, linje 1. I juni år 2019 ska HelsingborgExpressen börja trafikera delar av linje 1 och det har vi redan börjat förbereda på Råå. Vi kommer sedan att bygga om gator och hållplatser i olika etapper längs hela sträckan från Råå till Dalhem.