Nu blir delar av Johan Banérs gata säkrare för dig som går och cyklar

Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om delar av Johan Banérs gata för att det ska blir säkrare och enklare för dig som går eller cyklar. Vi samordnar arbetet med NSVA och Öresundskraft, som utför ledningsarbeten i området. Själva ombyggnaden startade i början av januari 2023 och går allt som planerat är vi klara hösten 2023.

Visionsbild som visar hur Johan Banérs gata kan se ut efter ombyggnaden.
Ungefär så här kommer Johan Banérs gata att se ut efter ombyggnaden.

Det här gör vi

 • Vi bygger en ny gång- och cykelbana för cykeltrafik i båda riktningarna längs Johan Banérs södra sida, från Romares väg i väster till Ringstorpsvägen i öster. Idag finns målad cykelbana på båda sidorna av gatan.
 • Vi bygger två upphöjda korsningar med farthinder för att sänka hastigheten på gatan, en vid Röamöllagatan och en vid Lönngatan/Trekantsgatan.
 • Vi skiljer körbanan och gångbanan längs gatans norra sida med gräs- och trädplanteringar
 • Vi byter ut all belysning längs gatan, eftersom både stolpar och armaturer är gamla och slitna. Nu blir det dessutom belysning på båda sidorna av gatan.
 • Johan Banérs gata blir något smalare. Det gör att hastigheterna sänks, men det finns fortfarande gott om plats för bilar att mötas.

Vi samordnar arbetet med NSVA och Öresundskraft som utför ledningsarbeten i området. Gatorna som berörs är

 • Johan Banérs gata, mellan Romares väg och Ringstorpsvägen
 • Almgatan, mellan Johan Banérs gata och Långåkersgatan)
 • Lönngatan, mellan Johan Banérs gata och Hagaplan
 • Trekantsgatan

Mer information om NSVA:s ledningsarbetet finns på företagets projektwebb.

Så påverkas du

Förberedande arbeten i december

Vi startade förberedande arbeten i början av december 2022. Då grävde vi mindre gropar på olika platser för att identifiera ledningar i marken. Själva ombyggnaden startade i början av januari 2023.

 • Sedan början av januari 2023 är Johan Banérs gata avstängd från Romares gata. Vi arbetar i etapper flyttar avstängningen uppåt, mot Ringstorpsvägen, efter hand. Du som bor norr om Johan Banérs gata kör via Hasselgatan och du som bor söder om gatan kör via Tågagatan.
 • Från slutet av maj till början av juli påverkas framkomligheten i rondellen vid Ringstorpsvägen och Johan Banérs gata.
 • Under kortare perioder kan du som har infart mot gatan inte köra in på din tomt. Vi kontaktar dig i förväg för att hitta en lösning för hur du kan parkera under tiden.
 • Du som går och cyklar kan passera förbi arbetsområdet på någon sida av gatan, men cyklar måste ledas.
 • Det kan bli aktuellt att stänga av vattnet under kortare perioder. NSVA kontaktar dig separat om du blir berörd.
 • Går allt som planerat är hela ombyggnaden klar hösten 2023.

Hösten 2023 kommer vi även att bygga om Ringstorpsrondellen, Ringstorpsvägen samt Johan Banérs gata österut för att förbereda för Helsingborgsexpressen linje 2.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 - 17.00

Torsdag: 08.00 - 18.00

Fredag: 08.00 - 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.