Koppargatan blir säkrare för dig som går och cyklar

Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om Koppargatan för att det ska blir säkrare och enklare för dig som går eller cyklar. Vi samordnar arbetet med NSVA som byter dagvatten- och dricksvattenledningar i gatan. Arbetena startar i mitten av augusti 2023 och går det som planerat är allt klart våren 2024.

Ungefär så här kommer Koppargatan att se ut efter ombyggnaden.
Ungefär så här kommer Koppargatan att se ut efter ombyggnaden. Illustration: WSP

Det här gör NSVA

NSVA byter ledningar för dricksvatten och för dagvatten med större dimensioner. Detta för att klara större mängder dagvatten det vill säga regn- och smältvatten samt dräneringsvatten som rinner från tak, gator och andra hårda ytor. Läs mer om NSVA:s arbete på företagets projektwebb.

Det här gör Helsingborgs stad

  • Vi bygger en ny gång- och cykelbana för cykeltrafik i båda riktningarna längs Koppargatans norra sida, mellan Industrigatan och Planteringsvägen. Det gör det enklare och säkrare för den som går och cyklar.
  • Gång- och cykelbanan skiljs från körbanan med en grön yta med ängsväxter, nya träd och buskar. Ängsytan bidrar till att ta hand om regnvatten och riskerna för översvämning blir mindre.
  • Vi bygger om korsningen vid Planteringsvägen och ansluter den nya gång- och cykelbanan med den som redan finns på andra sidan Planteringsvägen. Vi byter samtidigt ut trafiksignalanläggningen i korsningen.

Ritning som visar vad vi gör på Koppargatan (pdf, 1 MB)

Så påverkas du

  • Från måndag 14 augusti 2023 är Koppargatan avstängd mellan Industrigatan och Planteringsvägen och du som kör bil får välja andra vägar. Du som går eller cyklar kan under stora delar av arbetet passera, men får tidvis passera på andra sidan gatan.
  • Under tiden vi arbetar i korsningen påverkas trafiken även på Planteringsvägen.
  • I samband med inkopplingsarbeten och akuta vattenläckor kan vattnet behöva stängas av. NSVA aviserar alltid planerade vattenavstängningar till fastighetsägarna.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Kontakta kommunen — en väg in

När du kontaktar oss är det kommunvägledarna på Helsingborg kontaktcenter som tar hand om dina frågor. Ditt ärende sparas och blir en allmän handling som kan komma att läsas av andra. Du hittar information om hur Helsingborgs stad behandlar personuppgifter längst ner på sidan.

Helsingborgs stad i sociala medier:
Facebook
Instagram
Linkedin

Öppettider

Måndag–onsdag: 08.00 — 17.00

Torsdag: 08.00 — 18.00

Fredag: 08.00 — 17.00

Avvikande öppettider kan förekomma i samband med röda dagar, samt dag innan röd dag.

Chatta

Få svar direkt – chatta med en kommunvägledare.

Besök

Besök oss på Helsingborg Kontaktcenter på Stortorget 17.

Ring

Prata med en kommunvägledare på telefon 042-10 50 00.