Vi har rustat upp Kopparmölleparken

Under våren och sommarn 2021 har vi rustat upp Kopparmölleparken på Tågaborg. En ny härlig lekplats, en fräschare park med ett kulligt landskap, perennrabatter, nya träd och ny belysning är resultatet.

En spännande lekplats, som vi tagit fram efter synpunkter från barn på förskolor i området, blir en av nyheterna. Det är framför allt i den norra delen av parken du ser den största skillnaden.

Det här har vi gjort

  • Vi har skapat en ny lekplats där den befintliga lekplatsen ligger idag. Här ramar buskar i lekplatsen som fått två tydliga ingångar. Här finns gungor, rutschkana, en liten bro, gungfiskar, karusell, lekhus och sandlåda med bakbord. Det finns även balansbrädor och stubbar och stockar att balansera på. De har vi gjort av träd i parken som vi behövde ta ned i samband ombyggnaden. Bänkar och bord inbjuder till en picknickpaus mitt i leken.
  • De gröna delarna av parken har fått en rejäl uppfräschning och vi har ersatt den grusade ytan i parkens östra del med ett kulligt grönt landskap. Vi har skapat en stor perennrabatt och planterat fler träd. Vi har också tagit ned några av kastanjerna i parken eftersom de var drabbade av kastanjeblödarsjuka.
  • Vi har bytt ut all belysning i parken, och har också satt ut fler belysningspunkter för att parken ska kännas säkrare och tryggare. Vi har också belyst också skulpturen Hästen i parkens östra del.
  • Vi har skapat tydligare entréer in i parken och byggt nya trappor. Hösten 2020 renoverade vi en trappa i parkens västra del och nu har vi byggt en vi större trappa i parkens norra del istället för de två mindre som fanns där tidigare. På en av gångvägarna har vi skapat vi ett antal djupare trappsteg, en så kallad åsnestig. Vi har även grusat upp även upp befintliga gångbanor.
  • Vi har asfalterat om gång- och cykelvägen i anslutning till parken.

Så ser delar av parken ut efter ombyggnaden:

Illustration som visar vad som kommer att finnas på och runt lekplatsen i Kopparmölleparken efter ombyggnaden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?