Vi rustar upp Kopparmölleparken

Sedan början av mars 2021 rustar vi upp Kopparmölleparken på Tågaborg. En ny härlig lekplats, en fräschare park med ett kulligt landskap, perennrabatter, nya träd och ny belysning blir resultatet när vi är färdiga, preliminärt i mitten av juli. Under arbetet är stora delar av parken samt lekplatsen avstängd.

Nu är det äntligen dags för en efterlängtad ombyggnad av Kopparmölleparken. En spännande lekplats, som vi tagit fram efter synpunkter från barn på förskolor i området, blir en av nyheterna. Det är framför allt i den norra delen av parken du kommer att se den största skillnaden när vi är klara.

Så påverkas du

Stora delar av parken är avstängda under byggtiden. Du kan till exempel inte vara på lekplatsen förrän den är klar och besiktigad. På helsingborg.se/lekplatser hittar du kanske en ny favorit bland stadens lekplatser?

Det här gör vi

  • Vi skapar en ny lekplats där den befintliga lekplatsen ligger idag. Här ramar buskar i lekplatsen som får två tydliga ingångar. Här kommer att finnas gungor, rutschkana, en liten bro, gungfiskar, karusell, lekhus och sandlåda med bakbord. Det blir även balansbrädor och stubbar och stockar att balansera på. De gör vi av träd i parken som vi behöver ta ned i samband ombyggnaden. Bänkar och bord inbjuder till en picknickpaus mitt i leken.
  • De gröna delarna av parken får en rejäl uppfräschning och vi ersätter den grusade ytan i parkens östra del med ett kulligt grönt landskap. Vi skapar en stor perennrabatt och planterar fler träd. Vi tar också ned några av kastanjerna i parken eftersom de är drabbade av kastanjeblödarsjuka.
  • Vi byter ut all belysning i parken, och sätter också ut fler belysningspunkter för att parken ska kännas säkrare och tryggare. Vi belyser också skulpturen Hästen i parkens östra del.
  • Vi skapar tydligare entréer in i parken och bygger nya trappor. Hösten 2020 renoverade vi en trappa i parkens västra del och nu bygger vi större trappa i parkens norra del istället för de två mindre som finns där idag. På en av gångvägarna skapar vi ett antal djupare trappsteg, en så kallad åsnestig. Vi grusar även upp befintliga gångbanor.
  • Vi asfalterar om gång- och cykelvägen i anslutning till parken.

Så här kommer delar av parken att se ut efter ombyggnaden:

Illustration som visar vad som kommer att finnas på och runt lekplatsen i Kopparmölleparken efter ombyggnaden.

question_answer Fick du hjälp av informationen på sidan?